GPON

Technologia GPON/10GPON (Gigabitowa lub 10-cio Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) wykorzystuje do dwukierunkowej transmisji danych pojedyncze, światłowodowe włókno optyczne, które dodatkowo może być dzielone/rozszywane przy pomocy pasywnych dzielników optycznych zwanych splitter-ami optycznymi.

System transmisyjny GPON składa się z takich elementów jak:

  • Centralna jednostka terminująca wszystkie połączenia optyczne tzw. OLT
  • Dostępowe urządzenie optyczne dla abonenta tzw. ONT
  • Pasywna optyczna sieć dostępowa
  • Systemu zarządzania, monitorowania i automatycznej konfiguracji końcówek ONT oraz usług (np. Huawei U2000-B)

Charakterystyczną cechą technologii GPON jest czysta, bezkolizyjna, broadcast’owa transmisja w kierunku abonenta/końcówki ONT z prędkościami dochodzącymi do 2,5Gbps lub 10Gbps, co jest szczególnie ważne w rozwiązaniach IPTV oraz transmisja zwrotna w oparciu o mechanizm szczelin czasowych TDM z prędkościami dochodzącymi do 1,25Gbps lub 2,5Gbps.

Inne ciekawe cechy technologii GPON  to np.:

  • Maksymalny promień (odległość między OLT a ONT) pasywnej sieci dostępowej dochodzący do 40km.
  • Możliwość transmitowania jednocześnie, bezkolizyjnie sygnałów GPON/10GPON/CATV w tej samej dostępowej, pasywnej sieci optycznej.
  • Sprzętowe szyfrowanie przesyłanych danych.
  • Cyfrowa, sprzętowa korekcja błędów FEC.

Sieci dostępowe GPON są obecnie optymalnym rozwiązaniem dla operatorów telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania wysokiej jakości transmisji danych w tzw. ostatniej mili (między brzegiem sieci operatora a lokalem abonenta).