IDC: Huawei z najwyższym wzrostem sprzedaży rozwiązań storage na świecie

W III kwartale 2019 roku firma Huawei sprzedała o 49,6% więcej systemów pamięci masowej, niż w tym samym kwartale 2018 roku. Dzięki ogromnemu wzrostowi koncern zyskał kolejną pozycję w rankingu największych dostawców tego typu rozwiązań.

Obecnie Huawei jest jedyną firmą wśród czołowych producentów, która może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem – w ostatnim kwartale konkurenci odnotowali spadki sprzedaży lub minimalny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem (dla całego rynku wyniósł on średnio 1,3%).

To osiągnięcie tym bardziej imponujące, że ilości przechowywanych danych i oczekiwania użytkowników wobec wydajności, szybkości oraz efektywności energetycznej macierzy zmuszają producentów do dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Między innymi dlatego analiza IDC wykazała coraz większą popularność macierzy all-flash, które w III kwartale 2019 roku wygenerowały przychody w wysokości 2,58 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 11,7% rok do roku. Nieznacznie spadła z kolei sprzedaż macierzy hybrydowych – wyniosła 2,54 mld dolarów, czyli o 1,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ciekawych danych dostarczyła również analiza rynków regionalnych. Największe zapotrzebowanie na nowoczesne systemy pamięci masowej można zauważyć w Azji (wzrost o 12,5%), głównie dzięki dużym inwestycjom w Chinach. W regionie EMEA sprzedaż spadła o 1 proc., a na rynku amerykańskim o 2,7 proc.